Akcija!

Kreativne karte

49,76 kn

Potaknite svoju kreativnost!

Kategorija: Oznake: ,

Opis

Želite potaknuti kreativnost? Ponovno razmisliti o svojoj ideji ili smisliti novu ideju?
Tijekom brainstorminga često se susrećemo s pitanjima vezanim uz budućnost ideje? Ima li ona šanse? Koja si pitanja treba postaviti i kako pogledati na ideju iz druge perspektive?

I nakon kreiranja ideje, potrebna je tzv. samo-evaluacija. Možete li sami ocjeniti svoju ideju i odrediti ima li ona šanse? Kreativne karte daju pedeset “Što ako?” pitanja kojima vas inspiriraju na kreiranje novih ili na propitkivanje starih ideja.

Uđite “U tuđe cipele” ili proispitajte svoju ideju prema poslovnim ili tehnološkim trendovima…

Među 50 Kreativnih karata postoje tri tipa karata koje podižu “Što ako…?” pitanja koja vas trebaju voditi prema razmišljanju iz drugog kuta ili prema preispitivanju sebe koristeći tri glavne teme: poslovni trendovi, tehno-trendovi i šetnja u tuđim cipelama.