TRANSPORT

Tražite prijevoz?

Nudimo sljedeće usluge:

  • Puni utovar – FTL – roba direktno od proizvođača do primatelja bez stajanja i pretovaranja, nudimo iznalaženje najboljeg rješenja u dogovoru sa naručiteljem u pogledu brzine utovara/ istovara, tranzita i cijene. 
  • Djelomični utovar i male pošiljke  – LTL – neovisno da li kutija ili paleta ili više paleta jer različite veličine pošiljaka ne utječu na kvalitetu ili brzinu
  • U dogovoru sa naručiteljem iznalazimo optimalno rješenje za cijelu Europu svakodnevno
  • Nužan nivo transparentnosti kroz praćenje vozila u svakom trenutku od trenutka utovara Vaše robe do istovara (uskoro)
  • Premium usluga čak i za male pošiljke

Što nas vodi u poslovanju?

Vaša roba. Od trenutka preuzimanja Vaše robe na utovaru, naš prioritet je dostaviti ju u zadanim vremenskim okvirima.

Kontaktirajte nas

Locirani smo u Osijeku. Kontaktirati nas možete putem web-obrasca.

Tražite robu?

Nudimo sljedeće usluge:

  • Puni utovar za Vaš kamion svakodnevno za bilo koju destinaciju u Europi ili iz bilo koje destinacije u Europi 
  • Djelomični utovar za popunu Vašeg praznog prostora na kamionu
  • Vođenje Vaših kamiona u odlaznim i dolaznim turama

Što nas vodi u poslovanju?

Vaš kamion, za koji ćemo naći najbolju opciju koja će ispuniti Vaš utovarni kapacitet na zadanoj destinaciji. Također nam možete najaviti dostupnost Vašeg kamiona na određenoj destinaciji i ponudit ćemo Vam naše utovare.

TRACKING

„Di si?“ – one time tracking shipment

Transparentnost u svakom trenutku od kada kamion preuzme robu do trenutka isporuke